ประกันสุขภาพ FOR DUMMIES

ประกันสุขภาพ for Dummies

ประกันสุขภาพ for Dummies

Blog Article

วิธีพิจารณา ‘ประกันสุขภาพ’ แบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด

• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ซื้อประกันออนไลน์ เพื่อความคุ้มครองสุขภาพ เพื่อการสะสมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลเพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับ สำหรับการสมัครประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส สำหรับครอบครัว

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา ไม่มี

บริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

พันธมิตรธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจและตัวแทน

ผลประโยชน์ผู้ป่วยในสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (ความคุ้มครองร่วมกันภายในครอบครัว)

กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง

วอลเล็ต ใหม่! เป๋าตังเปย์ คูปองสุดคุ้ม ส่วนลดเพียบ

หมายเหตุ: ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ประกันสุขภาพ ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Report this page